Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama:
SıraTipKullanıldığı Vücut BölgesiDozimetre NoSonuç(mSv)PeriyotKuruluş KoduKuruluş Adı
-Sonuçlar bilgilendirme amaçlı olarak verilmektedir. Uyuşmazlık olması halinde TAEK kayıtları esastır. Resmi belge yerine geçmez.


SONUÇ KODU     TANIMI
A Dozimetre değerlendirilmek üzere Merkezimize iade edilmiştir.
B Film taşıyıcı dışında ışınlanmış olabilir.
C Doz değeri 0.1 mSv'ten daha düşüktür.Yıllık doz hesaplamalarında 0.05 mSv olarak alınmaktadır.
D Dozimetre hasara uğradığından değerlendirilememiştir.
E Dozimetre kullanılmadan iade edilmiştir.
F Dozimetre direkt ışınlara maruz kalmış olabilir.
G Film taşıyıcı içine ters yerleştirilmiştir.
H Dozimetre kontamine olmuştur.
K Dozimetre kayıptır.
L KDL hatalı banyo
M Film değerlendirilemedi.
N Film ışık almıştır.
U Dozimetrenin gönderi paketinde bulunmadığı bildirilmiştir.
Z Film zamanında iade edilmediğinden değerlendirilememiştir.
# Doz sonuçlarının sayısal değeri milisevert (mSv) cinsinden değerlendirme sonucudur.